Cerkiew greckokatolicka pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego, w której obecnie mieści się „Kresowy Dom Sztuki” prowadzony przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Dubieckiej. Cerkiew ta została zbudowana w 1928 roku i znajduje się w centrum miejscowości. Charakterystyczne dla tej budowli jest to, iż jest trójdzielna, orientowana, postawiona na planie krzyża, zwieńczona centralną kopułą. Prezbiterium zamknięte trójbocznie, przy nim znajdują się dwie zakrystie a od frontu świątynię uatrakcyjnia przepiękny zdobiony portal. Cerkiew stoi na miejscu poprzedniej, modrzewiowej, krytej gontami i pochodzącej z 1753 r., która niestety spłonęła w roku 1923. Według gminnej tradycji, na południowy – zachód od Dubiecka (obecnie prowadzi tamtędy asfaltowa droga na Winne – Podbukowinę), istniał klasztor bazylianów z dużą cerkwią i bardzo starą ikoną. Do niedawna wyorywano tam kawałki cegieł, zaś samo wzniesienie zwane jest Monastyrzec. Kresowy Dom Sztuki otworzył swą działalność wernisażem fotografii, który odbył się 12 września 2004 r. pt.: „Dubiecko – spotkanie trzech kultur”. Poza wystawami otwierany jest na życzenie turystów.